Начало

РГБ и Изотсервиз ООД.
От 01.12.2004г. е създадено ново дружество регистрирано в Пловдивски окръжен съд с името "РГБ и ИЗОТ-СЕРВИЗ" ООД. Това е ново юридическо лице, което практически представлява обединение на фирмите "ИЗОТСЕРВИЗ ПЛОВДИВ" ООД и "RGB&" ООД, в дейността им в областта на сервизиране на компютърна техника, периферни и фискални устройства.

Основни дейности на фирмата са:
1. Продажба и сервиз на касови апарати
2. Продажба, асемблиране и сервиз на персонални компютри
3. Електронни везни
4. Системи за видео наблюдение
5. ПОС Системи
6. Продажба на консумативи и аксесоари
7. Изграждане на локални компютърни мрежи
8. Монтаж и поддръжка на телефонни централи
9. Разработка на софтуер
10. Системи за контрол на достъп
11. Ситеми за столове за обществено хранене

Фирмата предоставя висококачествени консултации, извършва анализ, проектиране, реализация, тестване, обучение и поддръжка на програмни приложения и управленски информационни системи за нуждите на частни и фирмени клиенти при умерени цени, осигуряващи рентабилността и просперитета на организацията.