ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР ISL5011-KL

ПРИНТЕР ISL5011-KL
440.00лв.
SKU: ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР ISL5011-KL

Фискалният принтер ISL5011-KL е предназначен за употреба във всички търговски обекти по смисъла на Наредба № Н-18 на МФ. Той отговаря напълно на изискванията на НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от министъра на финансите, обн., бр. 49 от 29.06.2010 г., като реализира изискванията за дистанционна връзка с НАП. За управление на фискалния принтер и използване на пълните му възможности е необходим персонален компютър и съответното програмно осигуряване. Вградените във фискалния принтер органи за управление дават съкратен набор от най-важните команди. Сертифициран със свидетелство #550 от 18.03.2011г.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Скорост на печат – до 19реда/77мм в секунда
• Печатни символи на ред – 48
• Брой данъчни групи – 8 (4 по подразбиране и 4 допълнително активизиращи се)
• Разрядност на натрупващите регистри – 8
• Брой записи във фискалната памет – 2250
• Обем на КЛЕН – до 20 000 000 реда
• Възможност за следене на оборота по 9 департамента подгрупи.
• Възможност за следене на натрупването по артикули – до 10000.
• Допълнителни типове плащане – 7
• Захранване – AC-DC адаптер с изходни параметри 7.5V DC 2.5A, който се включва към мрежовото напрежение 220V 50Hz
• Печатащ механизъм – термoпечатащо устройство с максималната скорост на печат е 19реда/77мм в секунда
• Консумативи – термохартия с широчина 57мм и диаметър не по-голям от 45мм
• Интерфейси – фискалният принтер ISL5011 разполага със следните комуникационни интерфейси за управление:
- Стандартен сериен RS232;
- USB type B интерфейс.;
- Управление на автоматичен сейф.;
• Фискална памет – с обем 2550 записа
• Органи за управление – за управление на фискалния принтер е монтиран един мултифункционален бутон (FEED) на лицевия панел. За индициране на състоянието на фискалния принтер на лицевия панел са монтирани три светодиода POWER, ERROR и PAPER. Фискалният принтер има и вграден зумер за звукова сигнализация за възникване на определени събития

Цена:440.00лв.