ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР ДАТЕКС FP550-KL

ДАТЕКС FP550-KL
717.00лв.
SKU: ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР ДАТЕКС FP550-KL

FP 550-KL е термо принтер с фискална памет, съответсващ на българското финансово законодателство. Осигурява пълна отчетност за управителя на търговския обект и органите по приходите. Предаване на информация от фискалната памет на фискалния принтер към сървър на данъчната администрация се осъществява посредством вграден данъчен терминал. Подходящ е за работа в сферата на търговията и услугите. Отпечатва фискален бон и контролна лента върху две отделни хартиени ролки. Има вградено устройство за автоматично отрязване на отпечатаната лента. Работи безшумно с висока скорост. FP може да управлява дисплей и касов сейф.Сертифициран със свидетелство #541 от 08.02.2011г.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Метод на печат - линейна термопечатаща система
• Широчина на печат - 54мм/40 занака на ред
• Скорост на печат - 12.5 реда в сек.(50 мм/сек)
• Вид на данъка - ДДС
• Данъчни групи - до 8
• Брой департаменти - до 50
• Програмируеми артикула - 100
• Брой на оператори - до 24
• Интерфейс - сериен RS-232C, 9600 и 1200bps
• Консуматив - термохартиена лента ролки, ширина 57мм. максимален диаметър 83мм.
• Данъчни групи - до 8
• Захранване - AC 100-240V,50-60 Hz, 1.5A; DC24V 2A
• Консумираща мощност - 48 W
• Ш x Д x В - 128 x 359 x 162 mm.
• Тегло - 2.3кг.
• Работни условия - 0-40С 30-80%RH
• Печатаща глава - 50 млн.символа
• Автоматичен нож - 300 000 действия

ФУНКЦИИ

• Едновременно отпечатване на касова бележка и контролна лента
• Отпечатване на разширена клиенска бележка
• Отпечатване на графично лого -12 х 54 mm. ( 96 х 432 точки)
• Отпечатване на следните отчети:
-дневен финансов отчет с или без нулиране
-разширен дневен отчет
-отчет данъчни ставки и десетични знаци за период
-детайлни и съкратени отчети на фискалната памет от номер до номер и/или от дата до дата
-отчет оператори
-отчет артикули

Фискалното устройство работи под управлението на приложна програма, комуникирайки с нея чрез асинхронен сериен канал за връзка RS232. То е предназначено да изпълнява предварително определен набор от команди, логически подредени в зависимост от вида на операциите, които трябва да се изпълнят. Приложната програма няма директен достъп до ресурсите на фискалното устройство, но може да извлича данни, свързани със състоянието на фискалното устройство и фискалната памет.

Фискалното устройство изпълнява следните видове операции:
-Запомняне на индивидуалния номер на фискалното устройство и номера на фискалната памет.
-Запомняне на фискалните параметри, като БУЛСТАТ, номер по ЗДДС на данъчно задълженото лице, дата на въвеждане в експлоатация и др.
-Запомняне на информация за собственика, като адрес, име и др.
-Запомняне на стойностите на продажбите и генериране на фискален бон.
-Запомняне на дневния оборот във фискалната памет и генериране на дневен финансов отчет.
-Генериране на отчети за реализираните продажби и съдържанието на фискалната памет.
-Отпечатване на отчети, генерирани от приложението.
-Извеждане на данни към приложната програма.

Цена:717.00лв.